Všeobecná ustanovení

Kupující, který odešle objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodání zboží nabízené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím tj. EKS Elektroservis, s.r.o. (dále v textu jen EKS) a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podmínky blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího EKS a jeho zákazníků-kupujících.


Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Parametry, rozměry a ostatní údaje o produktech uvedených na webových stránkách EKS jsou údaji nezávaznými, které čerpají z údajů poskytnutých výrobcem. Prodávající se zavazuje, že bude prodávat svým zákazníkům jenom zboží, které je v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi pro daný druh zboží. Zboží vyhovuje všem normám, která jsou platné na území České republiky a obsahuje český návod k obsluze, záruční list a seznam záručních a pozáručních servisů. 


Místo plnění

Místo plnění je sklad prodávajícího. Tady se zboží předává dopravní společnosti, která zajistí rychlou a bezpečnou dodávku zboží k zákazníkovi a zároveň slouží jako místo pro osobní odběr zboží kupujícím. 


Objednávka a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky prostřednictvím internetu je vyplnění veškerých předepsaných údajů, které jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu. K uzavření smlouvy je zapotřebí formální potvrzení objednávky prodávajícím. V určitých případech například u dražších výrobků si prodávající vyhrazuje právo na vznik smlouvy potvrzení objednávky a finanční zálohu od kupujícího. V případě, že si kupující přeje osobní odběr zboží přímo ze skladu prodávajícího tak kupní smlouva vzniká v provozovně prodávajícího a internetová objednávka slouží jenom k informativním účelům. Prodávající je vždy oprávněn k ověření platnosti objednávky od kupujícího a to vhodným způsobem (telefonicky, písemně). V případě, že kupující odmítne potvrdit objednávku zboží tak se objednávka považuje za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, pokud došlo k nesprávnému ocenění zboží.


Platba zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodu EKS jsou platné v okamžiku objednání nebo do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy chybných cen v případě výrazných změn u ceny od výrobce nebo dodavatelské firmy. Kupní cena je považována za uhrazenou v tom případě, když je připsána celá částka na účet prodávajícího, v provozovně prodávajícího nebo dopravní službě. Prodávající poté vystaví fakturu kupujícímu. Tato faktura slouží jako dodací list a daňový doklad. Kupující může převzít zboží až po jeho úplném zaplacení ( s výjimkou splátkového prodeje). K ceně zboží se přičítá cena dopravy na místo určené kupujícím. Pokud kupující uhradí zboží předem a prodávající není schopný toto zboží zajistit, vrací prodávající uhrazenou částku kupujícímu a to bankovním převodem, složenkou nebo dle dohody. 


Dodací lhůta

Dnem doručení objednávky prodávajícímu vzniká lhůta pro dodání zboží. Objednávka musí obsahovat všechny povinné údaje, které jsou viditelně označeny v objednávkovém formuláři. V případě, že má prodávající zboží skladem, tak ho připraví k expedici a následující pracovní den ho předá dopravci. Pokud zboží není momentálně skladem, prodávající o tom informuje kupujícího a termín dodání se stanoví po vzájemné dohodě. 

Poštovné a podmínky dodání zboží

Způsob dodání zboží si kupující zvolí dle svých požadavků. Prodávající nabízí možnost osobního odběru přímo ze skladu prodávajícího, kde se neplatí žádný manipulační poplatek ani dopravné. Druhou možností je dodání zboží na místo určené kupujícím v celé České republice pomocí dopravní služby, která je zpoplatněna podle ceníku dopravní služby. Způsob úhrady zboží si kupující také vybere sám.


Možnosti platby jsou následující:

Hotově - při osobním odběru zboží ze skladu prodávajícího - bez poplatků
Platba přes účet - Česká pošta - Obchodní balík - 180Kč
Dobírkou - úhrada zboží řidiči přepravní služby při předání zboží:
Dopravné - Česká pošta - Balík do ruky - 180Kč 

Dopravné+doběrečné platí u zásilek standartních rozměrů a váhy do 10kg. U nestandartních zásilek, bude dopravné a doběrečné kalukováno individuálně. Prodejce si vyhrazuje právo změnit dopravce v závislosti na rozměrech a váze objednávaného zboží. U zásilek, které obsahují satelitní parabolu, je účtováno balné 100 Kč s DPH, za speciální obalový materiál. Použitý obalový materiál je nevratný. 

 

Přepravce přebírá zboží od prodávajícího a následující pracovní den doručí zásilku kupujícímu na místo předem dohodnuté. Kupující zkontroluje neporušenost zásilky a potvrdí dopravci převzetí zboží. V případě nějakých závad nebo nesrovnalostí kupující toto oznámí přímo dopravci a zboží nepřevezme. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že převzal zásilku bez závad a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura je přiložena a slouží jako daňový doklad.

Záruční doba

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na eshopu EKS uvedeno jinak, je záruční doba na veškeré zboží poskytována v délce 24 měsíců. Záruka na zboží začíná v okamžiku vystavení faktury prodávajícím. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením v rozporu s návodem k použití, mechanickým poškozením, přepětím v rozvodné nebo telefonní síti, úderem blesku, opotřebením, živelnými pohromami, vodou ,ohněm. Záruka se též nevztahuje na výrobky s odstraněnou nebo poškozenou pečetí od výrobce. Prodávající si vyhrazuje nepřistoupit na záruční opravu v případě, že dojde ze strany kupujícího k manipulaci se záručním listem-škrtání, přepisování údajů.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese EKS Elektroservis, s.r.o., Na Příkopě 127, 686 04 Uh. Hradiště, tel:Mob.: 603 273 144. Osobní návštěvu je nutné dohodnou předem telefonicky nebo na obchod@eksuh.cz. Pokud chce zákazník odstranit závadu v nejkratším možném termínu, může se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis uvedený v manuálu nebo záručním listě od výrobku. V tomto případě však zaniká právo kupujícího žádat uhrazení částky za dopravu reklamovaného zboží prodejcem a to i případě oprávněné reklamace.

Dopravu na místo uplatnění reklamace přímo do autorizovaného servisního střediska hradí sám zákazník a to i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace přímo u prodejce na adrese: EKS Elektroservis, s.r.o., Na Příkopě 127, 686 04 Uh. Hradiště, dopraví prodejce opravené zboží k zákazníkovi zdarma.

Reklamované zboží je nutno předat k reklamaci nejlépe v originálním balení a s veškerým příslušenstvím(dálkový ovladač, kabely, instalační CD a podobně) a přiložit kopii dokladu o nákupu, záruční list a podrobný popis reklamované závady. Kupující na sebe uvede také adresu a pokud možno i telefonický kontakt.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, výměnou za podobný funkčně shodný výrobek, který disponuje srovnatelnými parametry. O způsoby vyřešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. 

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím. 


Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Nejprodávanější zboží

 
© Satelitní a digitální technika - elektro, elektrosoučástky