Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.

Záruční doba, reklamace

Záruční doba u finálních výroblů činí 24 měsíců a u náhradních dílů (náhradní díl není samostatně funkční celek) 6 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba 24 měsíců od zakoupení se vztahuje na závady, které vzniknou prokazatelně vadou materiálu nebo výrobku. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Pro uznání záruky je u náhradních dílů vyžadována montáž odbornou firmou.

Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.

Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. K posouzení reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží, kopii faktury, reklamační protokol (dopis) s popisem závady, zákaznickým číslem, jménem, kompletní adresou, telefonem a číslem účtu pro případ vrácení peněz. Při přepravě musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Pokud zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, nebude akceptováno jako reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s běžným užitím
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci, 
• poškozením přírodními živly, či násilným poškozením, 
• poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užívání, 
• poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, 
• na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. 
Pokud jste reklamaci projednali předem telefonicky, nebo osobně s některým našim pracovníkem, uveďte prosím jeho jméno a datum projednání. V případě vracení peněz se částka poukazuje výhradně na bankovní účet. Bude-li požadováno vrácení peněz složenkou, bude z vracené částky odečten manipulační poplatek 100,- Kč.
Zboží nesprávně objednané kupujícím nelze uplatnit jako reklamaci.
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Nejprodávanější zboží

 
© Satelitní a digitální technika - elektro, elektrosoučástky